Contact Persons


Contact Details

Ms. Devika Shetty

Head- Training & Placements

devikashetty@sihspune.org

02066975046

Ms. Shruti Parakh

Placement Officer

placementofficer@sihspune.org

placement@sihspune.org

02066975046

Ms. Priti Kulkarni

Senior Coordinator - Training & Placements

priti@sihspune.org

placement@sihspune.org

02066975046


PLACEMENT TEAM

Placement team

1

Arshdeep Sharma

Placement Head

2

Mohammad Arbaz

3

Dishna Dinesh

Placement Team

4

DevanshiRaval

5

DakshkumariMehtalia

6

TribarnaHaldar

7

NehaRaturi

8

Manasa V

Alumni Team

9

SadhikaBehl

10

Bonula Sai Poojitha

11

RitikaMahadevan

Knowledge Window

12

Shreya Sarde

13

Shanu Raina

14

Pragya Sharma

Brochure Team

15

Priya Joshi

16

SuyashaPote

17

Mihir Joshi

loader