CONTACT PERSONS

Contact Details

Ms. Devika Shetty

Head- Placements and Training

devikashetty@sihspune.org

+91-9881237309

020-25658016(Ext-539)

Ms.Priti Kulkarni

Senior Coordinator-Placements and Training

priti@sihspune.org

placement@sihspune.org

+91-20-25658016


PLACEMENT TEAM

Placement team

1

Neyoshi Mishra

Placement Head

3

Roshni Keshwani

Placement Team

4

Sejal Gupta

5

Bhavik Jadhav

6

Shreya Rao

7

Samarjit Dutta

8

Bhavik Jadhav

Knowledge Window

9

Tattvam Bhatt

10

Suyash Marathe

11

Alvin Antony

12

Jyotsna Jha

13

Afsha Sayed

14

Somya Rastogi

15

Christy Hans

Brochure Team

16

Sandhya Sharma

17

Rahul Adhikary

18

Nikhilanand

19

Varsha Pikle

Alumni Team

20

Himanshu Mishra